23 października 2017, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3,6061 EUR EUR - 4,2359 GBP GBP - 4,7520 DKK DKK - 0,5691
Archiwum
doplaty i dotacje z ue ubezpieczenia upraw cenyrolnicze pl

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue plony-w-niemczech-nisze-o-10-niz-przed-rokiem-portal-ceny-rolnicze-pl

Został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue zlotowki

Do 19 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,76 mld zł, co stanowi 92,8 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 2,26 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015. 98,52 proc. rolników, którzy złożyli wnioski o dopłaty za 2016 r. ma już wydane decyzje, w ubiegłym roku w analogicznym okresie ich odsetek wynosił 95,13 proc.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue trzoda chlewna zywienie

ARiMR przyjmuje już wnioski o wypłatę kolejnej transzy pomocy rolnikom, którzy przystąpili do programu nieprzerwanego nieutrzymywania świń.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue co sie dzieje z doplatami prezes arimr odpowiada na pytania portal ceny rolnicze pl

System informatyczny Agencji działa, wypłaty płatności obszarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. Do dzisiaj 85,5 proc. rolników złożyło wnioski o dopłaty za 2017 r. i nie ma aktualnie zagrożeń związanych z wypłatą ewentualnych zaliczek na ich poczet i płatności końcowych z kampanii 2017 – zapewnili prezes ARiMR Dariusz Golec oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue wypata

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue doplaty do wysokobialowych doplaty

Resort rolnictwa poinformował, że w związku z obserwowanym wzrostem powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych i ryzykiem nałożenia przez Komisję Europejską na Polskę sankcji finansowych, konieczne będzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wsparcie płatności do tych roślin.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue skonczyly sie pieniadze na ubezpieczenia rolnicze 2016

Od 15 marca do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.  Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie, będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue wyplata doplat bedzie w terminowa

Po ostatnich obawach o stan wypłaty dopłat przez ARiMR, agencja w końcu wydała komunikat, w którym zapewnia, że wszystkie przelewy zostaną wykonane w terminie.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue zlotowki

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
doplaty i dotacje z ue portal ogloszeniowy wrimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega na swojej stronie internetowej przed składaniem wniosków o dopłaty przez firmę Eko Agro Sp. z o.o. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

RYNKI ZAGRANICZNE

NIEMCY

Tuczniki
2017-10-18: 1,50 EUR   

ARCHIWUM

DANIA

Tuczniki
43 tydzień: 9,80 DKK   

ARCHIWUM

FRANCJA

Ceny terminowe: Giełda MATIF

Nazwa
towaru
Data Cena zł/t
Pszenica kons. Gru17 684,67
Kukurydza Lis17 616,73
Rzepak Lis17 1557,22

DATA: 20-10-2017
e-WGT | ARCHIWUM

USA

Ceny terminowe: Giełda CBOT

Nazwa
towaru
Data Cena zł/t
Pszenica kons. Gru17 560,21
Kukurydza Gru17 485,26
Soja Lis17 1286,91

DATA: 20-10-2017
e-WGT | ARCHIWUM

NIEMCY

Ceny na rynku niemieckim

Nazwa
towaru
Cena (€) Trend
Byki R3 3,91
Krowy O3 3,06
Warchlaki 28 kg 50,74
Pszenica konsump. 150,35
Pszenica paszowa 145,02
Kukurydza 146,62
Rzepak 350,20
Śruta sojowa 322,94
Śruta rzepakowa 205,23

DATA: 20-10-2017
ŹRÓDŁO | ARCHIWUM

Zgłoś chęć zakupu/sprzedaży
Website Security Test